RÓŻNE ASPEKTY

W dalszej części rozważań będziemy jeszcze wracali do różnych aspektów języka w’takim stopniu, w jakim będzie to konieczne dla zro­zumienia artystycznej istoty kina. Obecnie zatrzymamy się tylko nad jednym zagadnieniem: języka trzeba się uczyć. Opanowanie języka, w tym również języka ojczystego, jest zawsze rezultatem uczenia się. Ale kto, gdzie i kiedy uczy u nas miliony bywalców kina — odbiorców tej najbardziej masowej sztuki — rozumienia języka filmowego? Można też za­pytać, czy w ogóle jest potrzebne jakieś nau­czanie, skoro kino i tak jest zrozumiałe. Każdy, kto opanował kilka języków obcych lub zajmo­wał się metodyką ich nauczania, wie, że opano­wanie języka zupełnie nie znanego, całkowicie obcego stanowi — w pewnym sensie — mniej­szą trudność niż opanowanie języka pokrewne­go. W pierwszym wypadku tekst jest niezrozu­miały — a zatem opanowania wymagają za­równo leksyka, jak i gramatyka.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply