Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Antek Kapuściński i jestem rodzicem mojego nastoletniego Andrzejka. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które powiedzą ci jak poprawnie wychować swoje dziecko tak by nie sprawiało większych problemów w poźniejszym życiu.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Antek Kapuściński i jestem rodzicem mojego nastoletniego Andrzejka. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które powiedzą ci jak poprawnie wychować swoje dziecko tak by nie sprawiało większych problemów w poźniejszym życiu.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Antek Kapuściński i jestem rodzicem mojego nastoletniego Andrzejka. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które powiedzą ci jak poprawnie wychować swoje dziecko tak by nie sprawiało większych problemów w poźniejszym życiu.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Antek Kapuściński i jestem rodzicem mojego nastoletniego Andrzejka. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które powiedzą ci jak poprawnie wychować swoje dziecko tak by nie sprawiało większych problemów w poźniejszym życiu.
Zapraszam do czytania !

Witaj na moim blogu !

Cześć. Nazywam się Antek Kapuściński i jestem rodzicem mojego nastoletniego Andrzejka. Na moim blogu znajdziesz szereg porad które powiedzą ci jak poprawnie wychować swoje dziecko tak by nie sprawiało większych problemów w poźniejszym życiu.
Zapraszam do czytania !

 

Wspólna nauka

Dla wielu osób takie wspólne uczenie się daje dużo więcej niż samodzielne podjęcie tematu. Na pewno razem można uwzględnić zdecydowanie więcej. Wspólną nauką można sprawić, że uczniowie uzupełniają się względem zakresu wiadomości, które do siebie przyjęli. Na pewno, jeśli uczy się osoba, której łatwo przychodzi wiedza szkolna z kimś, kto ma w tym wyraźne trudności efekt może być widoczny. Niekiedy wspólna nauka jest jednak niedostatecznie dobra, gdyż może rozpraszać. Są uczniowie, którzy o wiele lepiej radzą sobie z przyswojonym materiałem poprzez samodzielną naukę. Pod tym względem trzeba przyznać szczerze każdy indywidualnie powinien określić, w jakich kategoriach czuje się najlepiej. Wspólna nauka może okazać się wspomagająca, jednak, aby się o tym przekonać trzeba jednak tego doświadczyć. Wspólna nauka może, ale nie musi dawać efektów. Wszystko zależne jest od stopnia zaangażowania w wiedzę oczywiście. Do tego trzeba jak najbardziej się ustosunkować. Bywa, że większe zainteresowanie jest wobec korepetytora niż w kwestii materiału do przerobienia.

Ortografia i interpunkcja

Ortografia oraz niekiedy interpunkcja staje się niczym pięta Achillesa dla wielu zmagających się z nią uczniów. Na pewno Internet czy lepsze programy komputerowe stają się bardzo przydatne. Doskonale uwzględniają problem ortografii w szkole. Pisząc wypracowanie z uwzględnieniem dobrych programów komputerowych można jak najbardziej dobrze uwzględnić ten problem, który eliminuje się sam, gdyż błędy są podkreślane a często także automatycznie poprawiane. Na pewno w obecnych czasach gdzie technologia zachwyca nas, co jakiś czas problem ortografii staje się znikomy. Oczywiście jest to w pojęciu typowo komputerowym, ponieważ kiedy system siada, prąd wyłączają i nie ma się możliwości napisać wypracowania z komputerem, wówczas problem ortografii dotyka coraz bardziej, zwłaszcza, że uproszczone życie z komputerami wypierają potrzebę nauki tego typu zagadnień. Interpunkcja zdaje się być zdecydowanie mniejszym problemem w kwestii użytkowania, chociaż nieznajomość jej zasad może jednak negatywnie wpłynąć na wizerunek człowieka.

Jaką szkołę wybrać?

Pewnie wiele spekulacji odnośnie życiowych wyborów można by przyrównać do zakresu dalszej edukacji. Wiele wątpliwości może pojawić się podczas wybierania, która ze szkół ma być tą najlepszą dla dziecka. Na pewno rodzice chcą jak najlepiej. Podpowiadają, aby wybierać te szkoły, po których przyszłość zawodowa dziecka będzie łatwiejsza. Szkoły zawodowe nie zawsze są respektowane przez rodziców, jednakże można wziąć pod uwagę kwestię wykonywania konkretnego zawodu właśnie po danej szkole zawodowej, o czym nie zawsze można marzyć względem ukończenia średniej szkoły. Oczywiście po szkole średniej, która zostanie zakończona maturą, warto podjąć dalsze kroki edukacyjne. Będzie to na pewno doskonała podpowiedź dla niezdecydowanych. Studia są ważne, jednak, jeśli okazuje się, że nie są potrzebne dziecku lepiej jest podpowiedzieć jakąś dobrą szkołę policealną, po której upragniony zawód mógłby być wykonywany przez dorosłe już dziecko. Wybór szkoły powinien być w pełni świadomy i wcześniej przeanalizowany.

Życie ucznia

Życie ucznia z pewnością nie należy do najprostszych. Czasami trzeba jednak się przemęczyć, aby docenić to, czym było życie nastolatka w obecnych czasach, a jakie jest teraz, kiedy jest w pełni dorosłym i odpowiedzialnym człowiekiem. Życie ucznia jak najbardziej opera się o pasmo sprawdzianów, trudnych wykładów, odpytywań, czy może odrabiania po godzinach lekcji, gdzie rzekomo ma się niewiele czasu względem własnej rozrywki. Oczywiście wielu nastolatków znajduje jednak odpowiedni czas na chwilę rozrywki tylko dla siebie i niekoniecznie muszą ucierpieć na tym jego lekcje. Życie ucznia opiera się także o trud wybierania, którymi przedmiotami warto się najpierw zająć. Nie należy do najłatwiejszych, jednak dobrze jest być młodym, mając jeszcze przed sobą cały ten trud dorosłego życia, który jest znacznie większy niż trudności szkolne za czasów młodzieży. Korzystanie z pomocy innych osób na pewno okaże się bardzo pomocne tym bardziej, kiedy zaoszczędzony czas będzie można wykorzystać w inny, bardziej przyjemny sposób.

Konkursy szkolne

Szkolne konkursy na pewno stają się bardzo absorbujące. Zajmują wiele czasu tym, którzy na nie skrupulatnie się przygotowują. Każdy uczestnik chce być najlepszy, a przygotowanie staje się podstawą udanego testu, który jest najczęstsza forma tego typu konkursów szkolnych. Tytuł najlepszego jest na pewno bardzo dobrym wynagrodzeniem dla uczniów, którzy poświęcają wiele czasu na zdobycie określonej wiedzy. Konkursy szkolne można traktować bardziej, jako odskocznia od codzienności, dlatego często jeden weekend to trochę za mało czasu, aby przyswoić zakres wymaganej wiedzy. Szkolne egzaminy wyłaniające zwycięzców na pewno doskonale sprawdzają zakres przyswojonej wiedzy, właśnie z tego powodu można polecić czy zapisać uczniów na konkursy międzyszkolne, które dają znacznie więcej. Wygranym konkursem na skalę między szkolna, wojewódzką czy gminną w zależności od tego, jaki rodzaj to konkursu można się szczycić, gdyż potwierdzają one, że uczeń potrafi wykorzystać wiedzę. Nawet nauczyciele lubią chwalić się takimi osiągnięciami.

Szkolni nauczyciele

Nauczyciele szkolni są bardzo różni zarówno pod względem charakteru jak i wymagań. Każdy z nas lubi nauczycieli, którzy nie wymagają są mili, a dodatkowo łatwo złapali z nami język. Takich nauczycieli wspominamy początkowo z rozrzewnieniem, jednakże czy tak jest do końca życia? Czy do końca życia zostanie on przez nas zapamiętany? Z pewnością nie, dlatego, że najbardziej zapamiętujemy nauczycieli, których się baliśmy, którzy niejednokrotnie wyrządzili nam wielką krzywdę, czy tacy, którzy narobili nam wielkiego wstydu. Takich nauczycieli zapamiętamy do końca życia, to ich po latach będziemy wspominać, to oni staną się dla nas najbardziej wyraźni, nie ci dobrzy, właśnie ci, których nie lubiliśmy, których chcemy wyrzucić z pamięci. Szkoła jest to bardzo piękny czas. Powinniśmy się cieszyć, bo dzięki niej mamy możliwość poznania wielu bardzo fajnych ludzi, którzy niejednokrotnie staną się naszymi przyjaciółmi na cale życie. Czasami nie tylko przyjaciółmi, czasami nawet są naszą drugą połówka.

Pracownicy szkolni

Pracownicy szkolni to bardzo duża grupa osób znajdujących zatrudnienie w szkole. Oczywiście na piedestale stoją dyrektorzy i zastępcy. Jest ich niewielu, w jednej szkole maksymalnie dwóch lub trzech, aczkolwiek mamy takie wrażenie, ze jest ich aż tylu, bo zawsze wiedzą co się w szkole dzieje, tak jak by mieli swoich sobowtórów. Potem na równi jest pozostały personel szkoły, a więc z pewnością duże grono nauczycieli, którzy nas kształcą, a także panie sprzątające, które nie pozwolą na to, byśmy siedzieli w brudnych ławkach. Oczywiście każdy z nas wie doskonale, że są przecież jeszcze panowie woźni, a także panie sekretarki, które zajmują się stertą dokumentów, a także pani pielęgniarka, która dba o nasze zdrowie. Pracownicy szkolni to naprawdę bardzo duża grupa osób. Nie można pomijać żadnej z tych osób. Raczej każdy jest potrzebny, gdyby nie był to wówczas nie był by zatrudniony. Nikt przecież nie zatrudnia osób, które nie miały by co robić w trakcie swojej pracy. Tak to już jest.

PROPORCJE CIAŁA

Wzajemne ustosunkowanie się poszczególnych odcin­ków czy układów ciała stanowi o jego proporcjach. Już w momencie, kiedy analizowaliśmy ciężar i wysokość ciała razem, kiedy porównywaliśmy przyrastanie tych cech, mówiąc o szczupłości czy „okrągłości” sylwetki — nasze rozważania miały charakter analizowania propor­cji. Zresztą takie właśnie podejście do obserwacji rozwo­ju jest najbardziej prawidłowe, najgłębsze, dające najwię­cej wniosków. A więc obserwacje nasze powinny opierać się zawsze na co najmniej dwóch cechach: ciężarze na tle wysokości, długości kończyny dolnej w stosunku do wysokości, szerokości barkowej na tle szerokości bioder itp.

ZASOBY TKANKI TLUSZCZOWEJ

Większe zasoby tkanki tłuszczowej u dziewczy­nek w wieku przedszkolnym powodują większą okrągłość jej kształtów. Największą różnicę w „otłuszczeniu” chłop­ca i dziewczynki w okresie przedszkolnym widzimy w 5 roku życia.Stosunkowo najmniejsze zmiany obserwujemy w ob­wodzie głowy, który w okresie od 3 do 7 roku życia przy­rósł o około 2 cm. Omawiając powyższe zmiany w budowie i proporcjach ciała przedszkolaka widzimy coraz wyraźniej, że wymiary ciała mają charakter nie tylko powiększania się z wie­kiem, ale i różnicowania się w zależności od płci. Zaakcentowane w okresie przedszkolnym dość delikatnie, będzie w następnych okresach życia nasilać się i pogłę­biać.

ZMIANA PROPORCJI Z WIEKIEM

Głowa w chwili urodzenia jest sto­sunkowo duża, szybko się zmienia w pierwszym roku ży­cia, lecz już w następnych latach jej kształty ulegają nie­wielkim zmianom. W 3 roku życia wymiary głowy osią­gają już około 90% swoich ostatecznych wielkości, twa­rzy około 70 — 80%. Kończyna dolna zaś — krótka, nie- ukształtowana w pierwszych miesiącach życia — nie koń­czy swego rozwoju i w 3 roku życia. Wobec tego jej tem­po rozwoju musi być intensywne i duże w dalszych okre­sach życia. To zróżnicowanie tempa rozwoju poszczegól­nych cech decyduje o zmianie proporcji ciała z wie­kiem.