AKUSTCZNA FORMUŁA

Lew Tołstoj, którego bardzo zainteresował rodzący się kinematograf, nazwał go ..wielki niemową . W ewolucji sztuki filmowej warun­ki techniczne układały się tak, że film dźwię­kowy poprzedzała długa epoka niemego roz­woju. Dużym jednak błędem byłoby sądzić że kino znalazło swoj język i przemówiło dopiero z chwilą jego udźwiękowienia. Wreszcie istnieją języki mające obie te formy. Należą do nich języki naturalne (pojęcie języka naturanego .w semiotyce odpowiada „językowi” w po­tocznym użyciu tego słowa; przykładowo: język estoński, rosyjski, czeski, francuski). Z reguły mają one zarówno formę akustyczną, jak i for­mę wizualną (graficzną).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply